skip to Main Content

Postanowienia ogólne:

Adres naszej strony internetowej to: http://posbox.pl.

Administratorem Danych Osobowych („ADO”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest POSBOX.pl sp. z o.o. adres: ul. Adama Mickiewicza 11/6, 90-443 Łódź.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach i urządzeniach.

Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

POSBOX Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe Użytkowników podawane w formularzach na stronach należących do POSBOX Sp. z o.o. są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Administrator danych:

POSBOX Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich Klientów i Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownik wypełnił i przesłał formularz kontaktowy na stronie, to POSBOX Sp. z o.o. przechowuje i przetwarza jego dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:
• zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
• zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli POSBOX Sp. z o.o. jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w POSBOX Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@posbox.pl.

POSBOX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników nawet po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

POSBOX Sp. z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

POSBOX Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

POSBOX Sp. z o.o. wdrożył szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu, dzięki czemu zminimalizowano skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez POSBOX Sp. z o.o. albo zewnętrzne podmioty przetwarzające, na podstawie stosownych umów.

 

Pilki cookies:

Pilki cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki cookies są wykorzystywane: w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie, w celach marketingowych i statystycznych, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby własne celem polepszenia jakości usług w Serwisie.

Data wdrożenia Polityki Prywatności: 1 stycznia 2021r.

Back To Top