Strona ta przeznaczona jest dla akcjonariuszy spółki POSBOX SA. Na stronie tej są publikowane wszystkie informacje związane z organizacją walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA).

Jeżeli akcjonariusz chciałby mieć dostęp do danych finansowych, opinii biegłych rewidentów lub innych danych związanych z WZA, musi zarejestrować się na stronie poprzez formularz i otrzymać dostęp do systemu informacji spółki POSBOX SA. Daty i terminy WZA będą publikowane na tej stronie i dostępne dla wszystkich.

Dostęp do systemu będzie możliwy dopiero po dokonaniu rejestracji i potwierdzeniu przez zarząd posiadania akcji spółki POSBOX SA.

Daty WZA:

2020:

Dane kontaktowe

tel.: 530 568 516

e-mail: biuro@posbox.pl

Dane spółki

POSBOX SA
al. Adama Mickiewicza 11/6
90-443 Łódź

Dane rejestrowe spółki

NIP: 7252101230
Regon: 362769869
KRS: 0000580997

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 150 000 PLN, opłacony w całości

Formularz rejestracyjny dla posiadaczy akcji spółki POSBOX SA